OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

ที่อยู่ :  19/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ :  038-093834
E-mail : benjamaschool5@gmail.com

แผนที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5